TriviumLindenhof-Festivals-logoTriviumLindenhof Festivals is de verbinding tussen kinderen binnen de (jeugd)hulp en kinderen buiten de (jeugd)hulp. Door het organiseren van activiteiten en workshops voor deze groepen kinderen, ontstaat er een samensmelting tussen de groepen kinderen en de mogelijkheid voor wederzijdse erkenning. Het kind binnen de (jeugd)hulp kan zich weer kind voelen, het kind buiten de (jeugd)hulp krijgt de mogelijkheid om te zien dat kinderen binnen de (jeugd)hulp niet anders zijn dan zij zelf. Wel dat het kinderen zijn met extra bagage.

 

Contact met leeftijdgenootjes

TriviumLindenhof Festivals stimuleert kinderen om  (buiten) te spelen. Om samen dingen te ondernemen, om op deze manier te kunnen werken aan sociale vaardigheden en de bevordering van bewegen en gezondheid.

 

Kinderen binnen de (jeugd)hulp ervaren vaak een laag zelfbeeld en hebben moeite om in contact te komen met leeftijdgenootjes. TriviumLindenhof Festivals is een middel om hier op een positieve manier aandacht voor te hebben en te willen werken aan het versterken van de persoonlijke kracht van het kind.

 

Bekijk hier het filmpje van Buitenspeeldag 2015 in Hoek van Holland:


Versterken relatie ouder en kind

Naast de verbindende factor tussen kinderen te zijn, zet TriviumLindenhof Festivals zich ook in voor het versterken van de band tussen ouder(s) en kind(eren). Door de activiteiten en workshops gaan ouder en kind samen aan het werk om op creatieve of sportieve manier de band tussen elkaar te versterken.
TriviumLindenhof Festivals wil ouders en kinderen uitdagen, stimuleren en activeren om alleen en met elkaar op zoek te gaan naar nieuwe interesses, inzichten en talenten. Om ieder kind, kind te laten zijn en te werken aan een positieve ontwikkeling van het zelfbeeld en het hebben van plezier.

 

TriviumLindenhof Festivals is: plezier maken, laagdrempelig, ongedwongen, sterker worden, uitdagend en verbindend.

 

Steun TriviumLindenhof Festivals
U kunt op veel verschillende manier uw steun geven aan TriviumLindenhof Festivals. TriviumLindenhof financiert voor een deel de activiteiten. Om activiteiten te kunnen realiseren en nieuwe te ontwikkelen zijn we voor een groot deel afhankelijk van sponsors, donaties en partners. Door het beschikbaar stellen van uw tijd, geld, goederen of locatie kunt u helpen.

 

Lees meer op www.tlfestivals.nl

 

Direct steunen

 

TLFestivals1

 TLFestivals2 TLFestivals3

Deel dit artikel